Lednice Castle History and Legends

History of Lednice Castle

 The first historical record of this locality dates from 1222. At that time there stood a Gothic fort with courtyard, which was lent by Czech King Václav I to Austrian nobleman Sigfried Sirotek in 1249.

Lednice Castle - History and Legends

          At the end of the 13th century the Liechtenstein, originally from Styria, became holders of all of Lednice and of nearby Mikulov. They gradually acquired land on both sides of the Moravian-Austrian border. Members of the family most often found fame in military service, during the Renaissance they expanded their estates through economic activity. From the middle of the 15th century members of the family occupied the highest offices in the land. However, the family’s position in Moravia really changed under the brothers Karel, Maximilian, and Gundakar of Liechtenstein. Through marriage Karel and Maximilian acquired the great wealth of the old Moravian dynasty of the Černohorskýs of Boskovice. At that time the brothers, like their father and grandfather, were Lutheran, but they soon converted to Catholicism, thus preparing the ground for their rise in politics. Particularly Karel, who served at the court of Emperor Rudolf II, became hetman of Moravia in 1608, and was later raised to princely status by King Matyas II and awarded the Duchy of Opava.

Lednice Castle - History and Legends 2

          During the revolt of the Czech nobility he stood on the side of the Habsburgs, and took part in the Battle of White Mountain. After the uprising was defeated in 1620 he systematically acquired property confiscated from some of the rebels, and the Liechtensteins became the wealthiest family in Moravia, rising in status above the Žerotíns. Their enormous land holdings brought them great profits, and eventually allowed them to carry out their grandious building projects here in Lednice.

Lednice Castle - History and Legends 3

          In the 16th century it was probably Hartmann II of Liechtenstein who had the old medieval water castle torn down and replaced with a Renaissance chateau. At the end of the 17th century the chateau was torn down and a Baroque palace was built, with an extensive formal garden, and a massive riding hall designed by Johann Bernard Fischer von Erlach that still stands in almost unaltered form.

Lednice Castle - History and Legends 4

          In the mid-18th century the chateau was again renovated, and in 1815 its front tracts that had been part of the Baroque chateau were removed.

Lednice Castle - History and Legends 5
 
          The chateau as it looks today dates from 1846-1858, when Prince Alois II decided that Vienna was not suitable for entertaining in the summer, and had Lednice rebuilt into a summer palace in the spirit of English Gothic. The hall on the ground floor would serve to entertain the European aristocracy at sumptuous banquets, and was furnished with carved wood ceilings, wooden paneling, and select furniture, surpassing anything of its kind in Europe.

 

Legends of Lednice Castle

 Forefather Liechtenstein

(Czech Version only)

„Praotec Lichtenštejnů, který žil před mnoha stoletími, byl chudý horník a celé dny v podzemních štolách doloval rudu. Byl to člověk poctivý a velmi pracovitý.

Svou urputnou prací si však vydělal jen na skromné živobytí. Nikdy si nestěžoval, jenom doufal, že se mu snad povede lépe. Jednou zase kopal v podzemí, když tu se mu zjevila víla. Vzala horníka za ruku a dovedla ho na samý konec dávno opuštěné štoly. Jakmile se zastavila, řekla: „Zde kopej.“ a zmizela.

Horník tedy nelenil a pustil se do díla. Sotva párkrát dopadl krompáč na tvrdou skálu, ulomil se z ní krásný kámen. Horník ho zvedl a kámen se mu v dlani rozsvítil jako tisíc hvězd. Byl to drahokam. Praotec Lichtenštejnů chvilku stál s pokladem v ruce a přemýšlel, co s ním provede.

Po krátkém zamyšlení usoudil, že drahokam odnese knížeti, kterému patří půda, kde kope. Vydal se na knížecí hrad, stanul před knížetem a předal mu poklad. Kníže byl potěšen horníkovou poctivostí, kámen mu vrátil a k tomu mu ještě přidal kus země, kde horník začal hospodařit jako svobodný pán. Podle drahého kamene si potom on i jeho potomci začali říkat páni z Lichtenštejna (licht = světlý, jasný; stein = kámen).“

 


Now as you know a bit more about Lednice Castle History and Legends you can continue to our secion Practical Wedding Info>>

Hluboka Catle - Practical Wedding Info