Valtice Castle History and Legends

History of Valtice Castle

 Valtice Chateau, originally a medieval castle, was founded in the 12th century by the bishops of Passau or by the Austrian Seefelds (Valtice belonged to the Lower Austria until 1920). From 1387 until 1945 it remained in the hands of the Liechtenstein family.

The castle was rebuilt several times, alterations in the Renaissance stylewere made in the 2nd half of the 16th century. Damaged by the Swedes in the years 1645 - 1646, it had to undergo the long-term Baroque reconstruction.

The original Renaissance part of the former castle was converted into a two-story entrance façade, in places of other buildings three wings of the chateau complex were constructed and a garden was established. At the same time the area between the castle and the town was turned into the court of honor (farm buildings, a theater, a riding hall, etc.).

Prestigious architects were involved with the construction of the chateau - F. Carratti, G.G. Tencalla, A. and J.K. Ernas, D. Martinelli, A. Beduzzi, A.Ospel as well as a sculptor F. Biener and a plasterer Alberti. During the 18th century castle gardens and a park were remodeled, in the early 19th century extensive alterations of surrounding landscape were made for John I Lichtenstein.

In 1945 the Czechoslovak state took over the care and maintenance of the property.

Legends of Valtice Castle

Saint Hubertus (Czech version only)


Patron myslivců a střelců, řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků, kovodělníků, slévačů, matematiků, výrobců matematických přístrojů; vzýván proti pokousání psem, uštknutí a strachu před vodou

Pocházel z Akvitánie. Byl šlechticem a lovcem. Oženil se a záhy ovdověl. Rozhodl se pak pro službu Bohu. Asi roku 705 se stal biskupem v Maastrichtu a po přeložení sídla prvním biskupem v Lutychu. Má zásluhu na pokřesťanštění obyvatel Arden, je nazýván jejich apoštolem. Jeho památka byla dříve slavena ve spojení s podzimními hony 3.11.

Narodil se kolem roku 655 v Akvitánii ve Francii. Podle legendy byl ze šlechtického rodu a stal se náruživým lovcem a milovníkem hýřivých zábav. Patřil prý ke dvoru Franckého krále Theodoricha III., ale srdce měl dobré a povahu ušlechtilou. Označován byl za lidumila a zastánce spravedlnosti. Kvůli opačné povaze majordoma Ebroina odešel od králova dvora do služeb vladaře Pipina Heristalského v Austrasii. Tam se oženil s Floribanou, která však při porodu syna Floriberta zemřela.

Legenda vypráví, že hledal útěchu v lovu a na Velký pátek se setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž. Uslyšel prý otázku: "Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!" Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.

V té době se z vyhnanství vrátil do Maastrichtu biskup Lambert a Hubert ho požádal o přípravu k duchovnímu stavu. Našel v něm učitele pro cestu k dokonalosti. Vysvěcen na kněze působil jako jeho pomocník. Asi roku 705 byl biskup Lambert v obci Lutychu zavražděn. Hubert se stal jeho nástupcem na biskupském stolci a v Lutychu, na místě mučednické smrti předchůdce, postavil katedrálu. Do Lutychu také přeložil biskupské sídlo a přispěl k tomu, že se z obce stalo rozrůstající se město.

S velkou horlivostí se pustil do evangelizace a pokřesťanšťování obyvatelstva v Ardenách. Jeho činnost měla nedocenitelný význam. V Barbantských končinách jeho diecéze se vyskytovala modloslužba, kterou vykořeňoval a byl připraven i na mučednickou smrt.

To, co připomínal věřícím a sobě, připomíná i nám: "Pokud žijeme, jsou nám dveře milosrdenství otevřeny. Ti, kdo si je nezvolí, budou muset projít branou zavržení. - Uvaž tedy čím jsi byl, co jsi a čím za krátko budeš! Svá provinění naprav pokáním a smiř se s Bohem!"

Z Furu, kde byl posvětit nový chrám, při cestě zpět do Lutychu onemocněl zimnicí, se všemi se rozloučil a záhy zemřel. Existuje také pověst o nehodě na loďce.

V roce 827 byly Hubertovy ostatky přeneseny do chrámu u kláštera v Andin v Ardenách, který byl po něm přejmenován.

 


Now as you know a bit more about Valtice Castle History and Legends you can continue to our secion Practical Wedding Info>>

Hluboka Catle - Practical Wedding Info